Odstraňování problémů nahrávek

Nahrávky se nezobrazují

Pokud se nahrávky nezobrazují, může to být z různých důvodů:

  • Nemáš Smartlook na webu nebo byl špatně nainstalován. Ujisti se, že máš Smartlook script vložený správně.
  • Pokud používáš CMS, například WordPress a script byl vložený přímo do šablony, při aktualizaci CMS, script zmizí.
  • Máš vypnuté nahrávky. Jednoduše je zapni v Dashboardu.
  • Návštěvníci jsou pořád ještě na webu. Nahrávky se objeví pár minut potom co návštěvníci web opustí.
  • Všiml sis rozdílů v počtu návštěvníků v jiných analytických nástrojích a mezi Smartlookem? Přečti si víc v článku: Natočí Smartlook všechny mé návštěvníky?

Nahrávky nezobrazují správný layout stránky

Existuje několik důvodů, kdy se nemusí stránka správně zobrazit nebo ukazovat špatné CSS styly:

  • Tvůj web běží na localhostu, intranetu nebo VPN. Aby Smartlook správně fungoval, musí být nainstalovaný na veřejné dostupné doméně.
  • Nahrávka je příliš krátká (končí po pár vteřinách), spojení na server se nepodařilo a CSS styly se nezobrazily
  • Šablona tvého webu obsahuje elementy, které nejsou podporovány (canvas, iframe, Flash). Smartlook nahrává pouze HTML, CSS a JS.
  • Tvůj web používá dynamické CSS.
  • Používáš firewall, který blokuje Smartlook proxy. Ověř si nastavení bezpečnosti webu a že máš povoleno: header access-control-allow-origin:* enabled

Nahraje Smartlook iframy?

Technicky není možné, aby jsme nahrávali obsah iframů.

Bežné CSS problémy

Některé nahrávky můžou špatně zobrazovat prázdné CSS stylování, nesprávný layout webu nebo chybějící elementy, jako jsou obrázky. Níže jsou popsané běžné případy.

Hledání problému

Když si přehráváš nahrávku, Smartlook používá proxy pro přístup k souborům, jako je CSS (stylování webu) a nahraje je do nahrávky, takže se web zobrazí správně, včetně stylování.

Použité soubory je možné vidět v prohlížeči: Nastavení > Další nástroje > Nástroje pro vývojáře

Když dojde k problému se souborem, tak bude zvýrazněn, například, když chybí (1) a k tomu bude vidět chyba v konzoli (2).

Změny ve tvém CSS

Pokud jsi měnil nedávno na webu CSS, tak staré nahrávky ho budou zobrazovat, protože Smartlook používá aktualní CSS soubor tvého webu. Řešením je mít separatní CSS styly na starší verzi webu zachované (dostupné, aby je Smartlook mohl zobrazit) a zároveň používat novou verzi CSS souboru.

Dynamické CSS

Další případ co se stává je, že na webu se používá dynamické CSS, které má pouze dočasné stylování, takže například o pár dní později už se používá jiné stylování. Smartlook proxy získává data z aktuálního CSS souboru v danou dobu. Takže pokud o pár dní později web používá jiné stylování, tak se starší nahrávky nezobrazí správně. Řešením je zachovávat starší soubory CSS. Můžeš nás kontaktovat a my ti zapneme automatické ukládání na tvém Smartlook účtu.

CORS omezení

CORS (cross-origin resource sharing) je mechanismus, který dovoluje zdrojům, jako jsou například fonty, být stahovány z jiné domény, než kde je samotný web. To stejné platí pro obrázky, soubory CSS stylů, skripty, iframy a videa.

Pokud Smartlook proxy server úspěšně požádá o CSS, odpověď serveru obsahuje speciální hlavičku nazvanou: Access Control-Allow-Origin s hodnotou * (zástupný znak), což znamená, že tento zdroj mohou vyžadovat všechny domény.

Pokud tento zdroj chybí, nemůže být vyžadován jinými doménami, takže žádost provedená Smartlook proxy serverem není úspěšná a přehrávač tyto údaje nebude nahrávat. V JS konzoli se zobrazí chybová zpráva, která vypadá takto:

Pokud chceš tento problém vyřešit, musíš zkontrolovat zabezpečení a povolit tuto hlavičku, povolením CORS. Případně můžeš taky použít Google Chrome rozšíření, které automaticky přidává do pravidla záhlaví odpovědi Access-Control-Allow-Origin: *.