Prohlášení o ochraně osobních údajů

Smartlook provozuje společnost Smartsupp.com, s.r.o., IČ: 03668681, která vyvíjí a provozuje webovou službu Smartlook.com, prohlašuje, že veškeré osobní údaje uživatelů a návštěvníků jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. Žádné osobní údaje našich uživatelů neposkytujeme třetím stranám.

Kde jsou osobní údaje uchovávány?

Smartlook běží na cloudové infrastruktuře Amazon AWS. Používáme Amazon AWS datové centrum ve Frankfurtu v Německu, kde jsou osobní údaje zpracovávány a ukládány. Data nejsou v žádném případě ukládána mimo Evropskou unii. Pro více informací o ochraně dat na Amazon AWS čti prosím zde.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Smartlook si vyhrazuje právo, ale není povinnen, shromažďovat následující údaje. Všechny níže uvedené údaje jsou považovány za důvěrné a vztahují se na ně tyto podmínky o ochraně osobních údajů.

1. Osobní údaje uživatelů Smartlook: jedná se o uživatele, kteří se registrovali na našem webu Smartlook.com a používají Smartlook na jejich webové stránce. V registračním formuláři vyžadujeme emailovou adresu a heslo vytvořené uživatelem.

2. Osobní údaje návštěvníků:

Každý Smartlook uživatel má přístup k osobním údajům návštěvníků, kteří Smartlook využili na jeho webové stránce. Jelikož údaje návštěvník poskytl na webové stránce uživatele, vzniká tak vztah mezi návštěvníkem a uživatelem. Uživatel může s osobními údaji jeho návštěvníků nakládat dle jeho podmínek na ochranu osobních údajů. Nakládání s daty získanými skrze Smartlook ze strany uživatele je tedy v jeho kompetenci a je jeho zodpovědnost, aby se řídil příslušnými zákony o ochraně osobních údajů.

3. Technické údaje: určité technické údaje o uživatelích a návštěvnících, jako jsou IP adresa, typ prohlížeče, typ operačního systému, přibližná lokace apod., mohou být automaticky získány a shromažďovány společností Smartsupp.com, s.r.o..

Jak jsou osobní údaje zabezpečeny?

Smartlook chrání osobní údaje uživatelů pomocí moderních průmyslových standardů. Komunikace mezi Smartlook kódem na webové stránce uživatele a Smartlook servery podporuje SSL/TLS šifrování (secure sockets layer / transport layer security). Stejně tak je pomocí SSL/TLS šifrování zabezpečena komunikace mezi Smartlook servery a dashboardem (rozhraní, které využívá uživatel). Osobní údaje jsou uloženy na managed serverech v data centru společnosti VShosting, které splňuje podmínky standardu TIER 3+. Více informací o data centru, kde jsou data uložena, najdete na stránkách společnosti VShosting: https://www.vshosting.cz/datove-centrum/

Editace nebo přístup k osobním údajům ze strany uživatele je vždy možný pouze po přihlášení do účtu Smartlook. Pro přihlášení je nutné znát přihlašovací e-mail a heslo. Přihlašovací proces, stejně jako celý účet a osobní údaje v něm obsažené, je také chráněn SSL /TLS šifrováním.

Při využití služeb a produktů Smartlook mohou být uloženy dočasné soubory, tzv. „Cookies“, které mohou obsahovat údaje o návštěvníkovi. Zpracováním cookies souborů může dojít k propojení osobních údajů návštěvníka s informacemi obsaženými v cookie souboru. Tyto data jsou využity výhradně za účelem vylepšení služeb Smartlook. Smartlook respektuje soukromí uživatelů a při zpracování souborů cookies postupuje v souladu s příslušnými právními předpisy.

Návštěvník může ukládání cookies souborů zabránit tím, že si otevře webové stránky Smartlook.com nebo webové stránky, kde se nachází kod Smartlook, v anonymním režimu. Anonymní režim podporují všechny moderní internetové prohlížeče a v tomto režimu nejsou shromažďovány soubory cookies. V případě využití anonymního režimu prohlížeče je možné, že nebude zajištěna plná funkcionalita produktů a služeb Smartlook a jejich používání může způsobovat nestandardní chování.

Jak lze zajistit editaci nebo výmaz osobních údajů?

Pokud chce uživatel kompletně smazat celý účet i s historií, stačí napsat email na vladimir@smartlook.com. Proces smazání Smartlook účtu je nevratný a je prováděn pouze na žádost uživatele. Uživatel může být ze strany Smartlook vyzván k ověření vlastnictví účtu dle údajů zadaných při registraci.

Pokud chce návštěvník webu Smartlook, nebo libovolného webu kde je umístěn kod Smartlook.com, vymazat konkrétní osobní údaje o jeho osobě, může zaslat žádost na vladimir@smartlook.com. Návštěvník může být vyzván k prokázání totožnosti pro ověření, že se osobní údaje vztahují k jeho osobě.

Závěrečná ustanovení

Smartlook si vyhrazuje právo upravovat tento dokument o ochraně osobních údajů i všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Uživatel i návštěvník může vždy najít aktuální verzi všeobecných obchodních podmínek a aktuální informace o ochraně osobních údajů na adrese https://www.smartlook.com/cs/