Prohlášení o ochraně osobních údajů

Smartlook provozuje společnost Smartsupp.com, s.r.o., IČ: 03668681, která vyvíjí a provozuje webovou službu Smartlook.com, prohlašuje, že veškeré osobní údaje uživatelů a návštěvníků jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. Žádné osobní údaje našich uživatelů neposkytujeme třetím stranám.

Kde jsou osobní údaje uchovávány?

Osobní údaje uživatelů jsou uchovávány centrálně na serverech, které se nachází na území České republiky, která je členem Evropské Unie. Data tedy žádným způsobem neopouští, ani nejsou uložena mimo Evropskou Unii. Servery, kde jsou data uchovávána, se nachází v data centru společnosti VShosting. Více informací o data centru zde: https://www.vshosting.cz/datove-centrum/

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Smartlook si vyhrazuje právo, ale není povinnen, shromažďovat následující údaje. Všechny níže uvedené údaje jsou považovány za důvěrné a vztahují se na ně tyto podmínky o ochraně osobních údajů.

1. Osobní údaje uživatelů Smartlook: jedná se o uživatele, kteří se registrovali na našem webu Smartlook.com a používají Smartlook na jejich webové stránce. V registračním formuláři vyžadujeme emailovou adresu a heslo vytvořené uživatelem.

2. Osobní údaje návštěvníků:

Každý Smartlook uživatel má přístup k osobním údajům návštěvníků, kteří Smartlook využili na jeho webové stránce. Jelikož údaje návštěvník poskytl na webové stránce uživatele, vzniká tak vztah mezi návštěvníkem a uživatelem. Uživatel může s osobními údaji jeho návštěvníků nakládat dle jeho podmínek na ochranu osobních údajů. Nakládání s daty získanými skrze Smartlook ze strany uživatele je tedy v jeho kompetenci a je jeho zodpovědnost, aby se řídil příslušnými zákony o ochraně osobních údajů.

3. Technické údaje: určité technické údaje o uživatelích a návštěvnících, jako jsou IP adresa, typ prohlížeče, typ operačního systému, přibližná lokace apod., mohou být automaticky získány a shromažďovány společností Smartsupp.com, s.r.o..

Jak jsou osobní údaje zabezpečeny?

Smartlook chrání osobní údaje uživatelů pomocí moderních průmyslových standardů. Komunikace mezi Smartlook kódem na webové stránce uživatele a Smartlook servery podporuje SSL/TLS šifrování (secure sockets layer / transport layer security). Stejně tak je pomocí SSL/TLS šifrování zabezpečena komunikace mezi Smartlook servery a dashboardem (rozhraní, které využívá uživatel). Osobní údaje jsou uloženy na managed serverech v data centru společnosti VShosting, které splňuje podmínky standardu TIER 3+. Více informací o data centru, kde jsou data uložena, najdete na stránkách společnosti VShosting: https://www.vshosting.cz/datove-centrum/

Editace nebo přístup k osobním údajům ze strany uživatele je vždy možný pouze po přihlášení do účtu Smartlook. Pro přihlášení je nutné znát přihlašovací e-mail a heslo. Přihlašovací proces, stejně jako celý účet a osobní údaje v něm obsažené, je také chráněn SSL /TLS šifrováním.

Při využití služeb a produktů Smartlook mohou být uloženy dočasné soubory, tzv. „Cookies“, které mohou obsahovat údaje o návštěvníkovi. Zpracováním cookies souborů může dojít k propojení osobních údajů návštěvníka s informacemi obsaženými v cookie souboru. Tyto data jsou využity výhradně za účelem vylepšení služeb Smartlook. Smartlook respektuje soukromí uživatelů a při zpracování souborů cookies postupuje v souladu s příslušnými právními předpisy.

Návštěvník může ukládání cookies souborů zabránit tím, že si otevře webové stránky Smartlook.com nebo webové stránky, kde se nachází kod Smartlook, v anonymním režimu. Anonymní režim podporují všechny moderní internetové prohlížeče a v tomto režimu nejsou shromažďovány soubory cookies. V případě využití anonymního režimu prohlížeče je možné, že nebude zajištěna plná funkcionalita produktů a služeb Smartlook a jejich používání může způsobovat nestandardní chování.

Jak lze zajistit editaci nebo výmaz osobních údajů?

Pokud chce uživatel kompletně smazat celý účet i s historií, stačí napsat email na vladimir@smartlook.com. Proces smazání Smartlook účtu je nevratný a je prováděn pouze na žádost uživatele. Uživatel může být ze strany Smartlook vyzván k ověření vlastnictví účtu dle údajů zadaných při registraci.

Pokud chce návštěvník webu Smartlook, nebo libovolného webu kde je umístěn kod Smartlook.com, vymazat konkrétní osobní údaje o jeho osobě, může zaslat žádost na vladimir@smartlook.com. Návštěvník může být vyzván k prokázání totožnosti pro ověření, že se osobní údaje vztahují k jeho osobě.

Závěrečná ustanovení

Smartlook si vyhrazuje právo upravovat tento dokument o ochraně osobních údajů i všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Uživatel i návštěvník může vždy najít aktuální verzi všeobecných obchodních podmínek a aktuální informace o ochraně osobních údajů na adrese https://www.smartlook.com/cs/